Impressum

Rutar marketing d.o.o.

Premrlova ulica 14,
1000 Ljubljana
T: +01 420 29-10
F: +01/420 29 80
E-Mail: office@rutar.com

Št. vpisa v sodni register
12833500

Davčna številka
SI 51089599a,

Panoga
Prodaja pohištva

Lastnik spletne strani

Rutar marketing d.o.o.

Izključitev odgovornosti

Rutar je za lastno vsebino odgovoren glede na splošne predpise. Na tej spletni strani prikazane informacije so bile skrbno obdelane. Kljub temu lahko te podatke objavljamo le brez jamstva; odgovornost za morebitne napake in za fizično ali miselno škodo, ki je nastala zaradi uporabe vsebine, je izključena, v kolikor zakonsko ni drugače določeno.

Rutar ne odgovarja za pravilnost, popolnost in razpoložljivost tujih spletnih strani, ki so dosegljive preko hiperlinkov (hiper povezav) spletne ponudbe, ker izrecno ne prevzema njihove vsebine.
Rutar nima vpliliva na aktualno in prihodnjo obliko in vsebino tujih spletnih strani dosegljivih preko linkov(povezav). V primeru, da te strani prikazujejo nezakonite dejavnosti, se s tem izrecno distanciramo od teh vsebin. Ta izjava velja za vse na naši spletni strani navedene povezave in za vse vsebine spletnih strani, h katerem vodijo linki in povezave.
Pri cenah, tehničnih podatkih in fotografijah si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak. Namesto cene so od dobavitelja priporočene prodajne cene. Ceniki so na razpolago pri naših svetovalcih. Ponudba velja do razprodaje zalog. Nakup možen le v količinah za družinske potrebe.

Uredba o električni in elektronski opremi

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) vas obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme,  odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.  Odpadna električna in elektronska oprema, ki nam jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO. Naše poslovalnice imajo več kot 400 m2 prodajne površine namenjene prodaji EEO, zato lahko v naših trgovinah brezplačno oddate tudi zelo majhno EEO, pri kateri nobena zunanja dimenzija ne presega 25 cm, pri čemer se upoštevajo le dimenzije opreme brez dodatkov, ki jih je mogoče odstraniti.